Novosti

Županija prodaje 20% udjela u Vodoprivredi Zagorje.

Županijska skupština donijela je odluku o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagorje, a poziv za prikupljanje ponuda za kupnju traje do 2. ožujka. Krapinsko-zagorska županija imatelj je 912 poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vodoprivreda-Zagorje d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo. Županija prodaje poslovne udjele u Društvu u cjelini po početnoj cijeni od 1.734.121,66 kuna, a kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena prihvatljive ponude. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom provest će se drugi krug natječaja samo s tim ponuditeljima.

Udio od 20%

Članovi Društva imaju pravo prvokupa na dio poslovnog udjela koji se prodaje razmjeran veličini poslovnog udjela kojeg imaju u Društvu u odnosu na temeljni kapital Društva. Više o prodaji pojasnio nam je zamjenik župana za gospodarstvo, Anđelko Ferek Jambrek.

– Udjelom od 20% u Vodoprivredi Zagorje Krapinsko-zagorska županija ne utječe bitnije na poslovne odluke i dinamiku rada Vodoprivrede. Ujedno, kao jedinica regionalne samouprave Županija, kao što nalaže i europska praksa, mišljenja je da udio u trgovačkim društvima treba prepustiti tržištu koje će definirati daljnje tokove razvoja tvrtke, a što će u konačnici donijeti boljitak kroz kvalitetniju uslugu – rekao je dožupan Ferek-Jambrek.

Udio Županije u vlasničkoj strukturi je neznatan i nema težinu kod donošenja poslovnih odluka. Županija će kroz druge instrumente i dalje skrbiti o javnom interesu, bez obzira na postojanje ili ne postojanje minimalnog udjela u Vodoprivredi Zagorje.

Sredstva već planirana u proračunu

Vodoprivreda Zagorje i dalje će se baviti poslovnom djelatnošću kao i dosad i to se u konačnici kod građana ni na koji način neće negativno odraziti. Ovaj potez Županije osigurao je da i ove godine imamo sredstva za plaćanje subvencija za prijevoz zagorskih učenika – istaknuo je.

Ta su sredstva, dodaje, već planirana u ovogodišnjem županijskom proračunu i zahvaljujući i tim sredstvima Županija je uspjela održati liniju subvencija učeničkog prijevoza , te nastaviti projekt energetske učinkovitosti po školama u županiji.

– Isto tako dio sredstava od prodaje našeg udjela će se uložiti u komunalnu infrastrukturu, kao što su primjerice vodoopskrba, ceste i putovi na području naše županije – zaključio je Ferek Jambrek.

Županija će kroz druge instrumente i dalje skrbiti o javnom interesu, bez obzira na postojanje ili ne postojanje minimalnog udjela u Vodoprivredi Zagorje. Vodoprivreda Zagorje i dalje će se baviti poslovnom djelatnošću kao i dosad i to se u konačnici kod građana ni na koji način neće negativno odraziti.

Izvor: Zagorski list

Skip to content