Novosti

12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 5. 4. 2018

.

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaboka 5.4. 2018.

i donijeti akti:

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=8

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2017.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=41

Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2017.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za

2017.,

– Programa utroška sredstava dijela boravišne pristojbe za 2017. godinu,

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2017. godinu

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu za 2017. godinu

Izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova – doprema i ugradnja kamenog agregata na području Grada Zaboka na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021.

Komunalno Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, Izvješće o radu davatelja javne usluge, zvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2017.

godini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=41

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017.

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada te redovitom godišnjem nadzoru na područja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=42

Download Poziv-na-12-sj-GV-5-4-2018-.pdf
Skip to content