Sastav i djelokrug

GRADSKO VIJEĆE 2021. - 2025.
  1.  

MARTINA REPOVEČKI (zamjenica člana)

  1.  

 VALENTINA ĐUREK (članica)

  1.  

JOSIP HORVATIN (član)

  1.  

BOJANA BIRAČ (članica)

  1.  

KRUNOSLAV KUŠAN (član)

  1.  

PETAR VRANČIĆ (član)

  1.  

ALEN GEREK (član)

  1.  

 ROBERT LEŽ (zamjenik člana)

  1.  

ŽARKO IVANČIĆ (zamjenik člana)

      10.

KREŠIMIR KONČEVSKI (član)

      11.

DRAGUTIN ČRNJEVIĆ (član)

      12. 

BRANKO SADAIĆ (član)

      13.

MARIO VIDEK (član).

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dragutin Črnjević (kontakt: 098/840-001)

Potpredsjednici:

Josip Horvatin

Mario Videk

Sukob interesa – postotak udjela u vlasništvu članova Gradskog vijeća

Dragutin Črnjević, podaci


Skip to content