Novosti

19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 29.10. 2018.

Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 29. 10. 2019.

i donijeti akti:

Dječji vrtić „Zipkica“, S. Radića 15, Zabok:

– Godišnji izvještaj o radu za odgojno-obrazovnu 2017/2018. godinu

– Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2018/2019. godinu

Odluka o prodaji nekretnina – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka – raspisivanje javnog natječaja po sniženoj cijeni

Odluka o prodaji nekretnina – građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka obrtu Meditex iz Zaboka

Download Poziv-na-19-sjednicu-Gradskog-vije-a-29-10-2018-.pdf
Download Dje-ji-vrti-Zipkica-godi-nji-izvje-taj-i-program-rada.pdf
Download Odluka-o-zapo-injanju-postupka-prodaje-nekretnina-gra-evinskog-zemlji-ta-u-Gospodarskoj-zoni-Grada-NATJE-AJ.pdf
Download Odluka-o-prodaji-nekretnina-gra-evinskog-zemlji-ta-u-Gospodarskoj-zoni-Grada.pdf
Skip to content