Novosti

25 GODINA KONVENCIJE UN-a O PRAVIMA DJETETA SVEČANO OBILJEŽENO U ZABOKU

Društvo Naša djeca Zabok povodom 20. studenoga 2014. Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta i 25 godina od njenog usvajanja otvorilo je prigodnu Izložbu „Daj 10 za dječja prava u svijetu!“ u galeriji Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok. Uz izložbu dječjih poruka i dlanova u kojoj su sudjelovali članovi Dječjeg foruma, Dječjeg gradskog vijeća i učenika OŠ K.Š. Gjalskog postavljena je i Izložba stripa nastala na ovogodišnjem KIKI Festivalu.

Za učenike 4. razreda OŠ K.Š. Gjalskog provedene su radionice s ciljem upoznavanja s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, dječjim pravima i obavezama te životom djece u svijetu kako bi se djecu educiralo o važnosti Konvencije za njihovo odrastanje. U predvorju škole postavljena je Izložba Dječjeg foruma Bonkasy na temu Dječjih prava.

Prije 25 godina svijetje obećao djeci: učinit će sve što je u njegovojmoći da bi zaštitio i promicao prava djece kako bi preživjela i napredovala, učila i rasla, kako bi se njihovi glasovi čuli i kako bi iskoristila svoj puni potencijal.

Učenje o dječjim pravima osposobljava djecu i roditelje da učine promjenu u njihovoj neposrednoj okolini i svijetu u cjelini kako bi se osiguralo potpuno ostvarenje dječjih prava. Dječja prava su ljudska prava pa je i edukacija o njima posebna komponenta učenja o ljudskim pravima. Edukacija o dječjim pravima promiče viziju, sadržanu u Konvenciji: dijete mora biti u potpunosti spremno živjeti individualni život u društvu i biti odgojeno u duhu ideala zastupljenih u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, jednakosti i solidarnosti. Društvo Naša djeca Zabok upravo kroz programe Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća promiče i zagovara dječja prava, zastupa interese sve djece i zajedno s djecom pokreće akcije, aktivnosti i projekte za poboljšanje života djece kako bi se Konvencija UN-a o pravima djeteta implementirala u sve segmente društva.

Pripremila: Jasenka Borovčak