Novosti

Akcija Imamo pravo znati !

TIH od 9. rujna do 15. listopada ove godine po četvrti put provodi akciju “Imamo pravo znati!” u sklopu koje će promovira Zakon o pravu na pristup informacijama, jedan od ključnih za daljnji razvoj demokracije i suzbijanje korupcije. Akcija ima tri temeljna cilja: upoznati građane s temeljnim značajkama Zakona o pravu na pristup informacijama, poticati sva tijela javne vlasti da ulože veće napore u informiranje građana i zagovarati najbolje izmjene Zakona, koji bi tijekom rujna trebao biti usvojen u Hrvatskom saboru.

Skip to content