Novosti

AKTUALNE GRADSKE INVESTICIJE – OŽUJAK /TRAVANJ 2011.

Izvođenje radova na oborinskoj kanalizaciji i nogostupu sa potpornim zidovima u Naselju Tomeki duljine 2050 metara. Izvođač POLI-MONT Špičkovina.

Naselje Tomeki II faza-POLI-MONT.

Izvođenje kamenoklesarskih radova na potpornom zidu za urne-II faza. Izvođač Klesarstvo Hrastinski Gubaševo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content