Novosti

DANAS 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 29. 11. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/22

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 22. studenog 2017.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 29. STUDENOG 2017. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-30.10.2017.,

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o upravljanju Sportskom dvoranom Zabok,

4. Sportski centar ZASEKA, urbanističko i krajobrazno uređenje kompleksa:

1) Prijedlog odluke o projektu urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog

centra Zaseka u Lugu Zabočkom,

2) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta za proširenje kompleksa,

5. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. 10. 2017.,

6. Prijedlog odluke o godišnjoj pomoći umirovljenicima s područja Grada Zaboka povodom Božića i

Nove 2018. godine,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-7-sj-GV.pdf
Skip to content