Novosti

GLASAČKA MJESTA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA 22. SIJEČNJA 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Povjerenstvo za provedbu državnog

referenduma u Gradu Zaboku

KLASA: 013-01/11-01/01

URBROJ: 2197/01-03/3-11-3

Zabok, 28. prosinca 2011.

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u Gradu Zaboku, donosi sljedeće

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU

DRŽAVNOG REFERENDUMA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA

DANA 22. SIJEČNJA 2012. GODINE

Na području Grada Zaboka određuju se glasačka mjesta:

1. Glasačko mjesto broj 1. u Područnoj školi – Špičkovina bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Špičkovini.

2. Glasačko mjesto broj 2. u Društvenom domu kod nogometnog igrališta – Dubrava Zabočka kbr. 3

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Dubravi Zabočkoj i Bračaku.

3. Glasačko mjesto broj 3. uDruštvenom domu nasuprot autobusnog stajališta – Grdenci kbr. 90

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Grdencima.

4. Glasačko mjesto broj 4. u Društvenom domu “Zaseka” – Lug Zabočki bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Humu Zabočkom i Lugu Zabočkom.

5. Glasačko mjesto broj 5. u Staroj školi (ulaz od crkve) – Trg sv. Jelene (prije D.Domjanića) kbr. 6 (Zabok I)

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u: Naselju Tršinski, Ul. A.Mihanovića, Zabočka cesta, Kaštelski put, M.Gupca od kbr. 1a-25 i od kbr. 2-38,Đački put, Trg D.Domjanića, Trg sv. Jelene, Ul. V.Nazora, Ul.A.Kovačića, Bregovita ulica, Ul.Tituša Brezovačkog i Bregi Zabočki (gornji) od kbr. 1-56.

6. Glasačko mjesto broj 6. u Sportskom domu kod igrališta – Grabrovec bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Grabrovcu.

7. Glasačko mjesto broj 7. u predvorju OŠ “K.Š.Đalski” – Đački put bb (Zabok II)

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u: Kumrovečka ulica, Ul. M.J.Zagorke, Ljubljanska ulica, Ul. I.i C. Huis, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica, Varaždinska ulica, Ul. Lj.Gaja, M. Gupca od kbr. 31-53 i od kbr. 40-64.

8. Glasačko mjesto broj 8. u predvorju dvorane HEP ODS d.o.o. „Elektra” Zabok – M. Gupca kbr. 57 (Zabok III)

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u: Ul. S.Radića, Ul. Tina Ujevića, M. Gupca od kbr. 66-118 i od kbr. 55-79, Naselje Borovčaki, Trg K.Š.Đalskog, Ul. A.Šenoe, Ul. Nikole Tesle, Radničko naselje, Ul. K.Š.Gjalskog, Vodovodna ulica, Prilaz prof. Ivana Vrančića, Ul. mladih, Zivtov trg, Ul. Josipa Broza Tita, Ul. 103. brigade i PrilazJanka Tomića.

9. Glasačko mjesto broj 9. u Domu strijelaca – M. Gupca kbr. 100 (Zabok IV)

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Ul. M. Gupca od kbr. 120-248 i od kbr. 81-137, Zagorska ulica i Naselje Tomeki.

10. Glasačko mjesto broj 10. u Omladinskom domu – Repovec bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Tisanić Jarku i Bregima Zabočkim (donji) od kbr. 57 – 89. i u Repovcu.

11. Glasačko mjesto broj 11. u kućici (kontejneru) kod starog Društvenog doma – Jakuševec Zabočki bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Jakuševcu Zabočkom.

12. Glasačko mjesto broj 12. u Društvenom domu – Pavlovec Zabočki bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Pavlovcu Zabočkom i Gredicama.

13. Glasačko mjesto broj 13. u Vatrogasnom domu DVD Gubaševo – Martinišće kbr. 5

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Gubaševu i Martinišću.

14. Glasačko mjesto broj 14. u Društvenom domu – Prosenik Gubaševski bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Proseniku Gubaševskom.

15. Glasačko mjesto broj 15. u kućici na igralištu (kontejneru) – Prosenik Začretski bb

na kojem će glasovati glasači s prebivalištem u Proseniku Začretskom.

Predsjednik

U Zaboku, 28. prosinca 2011.

Nada Mohač, dipl.iur.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content