Novosti

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za udruge

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Zaboka u 2020. godini.

Download Odluka-o-godi-njak-planu-raspisivanja-natje-aja.pdf
Download Godi-nji-plan-natje-aja-za-2020-.pdf
Download Odluka-o-na-inu-raspodjele-raspolo-ivih-sredstava-za-2020-.pdf
Skip to content