Novosti

Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2019. godini

Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2019. godini za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Zaboka

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna grada zaboka za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području sporta, kulture i socijalne skrbi

Download Godi-nji-plan-natje-aja-za-2019-.pdf
Download Odluka-o-raspodjeli-raspolo-ivih-sredstava.pdf
Skip to content