Novosti

Grad Zabok i partneri kroz 9,3 mil. kuna vrijedan projekt osiguravaju zapošljavanje 55 žena

Gradu Zaboku i partnerima odobreno je 9,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje projekta “MIPOS – MI POmažemo Starijima” u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda”. Cilj navedenog projekta je integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada. Projektom će se educirati za njegovateljicu i gerontodomaćicu te zaposliti 55 žena i obuhvatiti 313 korisnika, starijih osoba/osoba s invaliditetom koje ne primaju pomoć u kući kao potporu, a stanuju na području koje obuhvaća projekt.

Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Zabok, dok su partneri na projektu: Grad Donja Stubica, Grad Zlatar, Općina Bedekovčina, Općina Budinščina, Općina Gornja Stubica, Općina Hrašćina, Općina Konjščina, Općina Krapinske Toplice, Općina Mače, Općina Marija Bistrica, Općina Mihovljan, Općina Stubičke Toplice, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Veliko Trgovišće, Općina Zlatar Bistrica, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, Centar za socijalnu skrb Zabok, gornjostubička udruga Lipin Cviet i Udruga invalida Bedekovčina.

Voditeljica projekta je zamjenica gradonačelnika Zaboka Valentina Đurek.

Skip to content