Novosti

Grad Zabok u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. organizira radionice na temu „Mogućnosti financiranja investicijskih projekata iz fondova EU“.

Poštovani !

Ovim putem pozivamo Vas na sljedeće radionice:

1. Mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova

a. Priprema projekta

b. Projektna logika

c. Administrativni zahtjevi

2. Razrada projekta u praksi

a. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za

poboljšanje poslovnih procesa

b. Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i

srednjih poduzeća.

Radionice će se održati 9. i 16. travnja 2014. godine u vremenu od 8.00 do 12.00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtov trg 10, soba broj 21.

Molimo da svoj dolazak obavezno potvrdite do 7. travnja 2014. godine na e-mail: danijel@zabok.hr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content