Novosti

Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Zaboku – Krapinsko zagorska županija traži partnera za investiciju

Županija planira realizirati Dom za starije i nemoćne osobe sukladno Urbanističko-arhitektonskoj studiji izrađenoj od mva mikelić vreš arhitekti d.o.o. Zagreb, prema kojoj se predviđa rekonstrukcija postojeće zgrade i gradnja novih prostora ukupne veličine od 5.000 četvornih metara, te uređenje okoliša od 1500 četvornih metara. U budućem će se Domu moći smjestiti 170 osoba u 78 komfornih soba, s mnoštvom pripadajućih sadržaja.

Idejno rješenje projekta Doma za starije i nemoćne osobe u Zaboku predviđa mogućnost gradnje komercijalnih sadržaja, a životni prostor starijih osoba suvremeno uklapa u životni prostor zajednice i grada. Pravo građenja osniva se na rok od 30 godina koji se može sporazumno produljiti ili skratiti.

Ponude se predaju neposredno u pisarnici Županije, Krapina, Magistratska ulica 1 ili se dostavljaju poštom zaključno do 01. veljače 2011. godine do 10,00 sati.

Natječaj se u cijelosti može preuzeti na web stranicama Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr na linku http://www.kzz.hr/str.aspx?content_id=09588129.

Download KZZ___tekst_natjecaja.pdf
Download KZZ_staracki_dom_zabok_idejna_skica.pdf
Download Dom___obrazac_izjave.pdf
Skip to content