Novosti

Gradonačelnik, Ivan Hanžek imenovan je za člana Izaslanstva Republike Hrvatske u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

.

Vijeće Europe
najstarija je europska organizacija sa sjedištem u Strasbourgu. Obuhvaća 47 država članica (sve europske države osim Bjelorusije), a glavni joj je cilj jačanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu, promicanjem ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava.

Uz ova tri ključna stupa koja predstavljaju temeljne vrijednosti Organizacije, Vijeće Europe bavi se i nizom specifičnih društvenih tema kao što su socijalna isključenost, rasna, nacionalna i druga netrpeljivost, trgovina ljudima, nasilje nad ženama, prava djece, bioetika, terorizam, zaštita kulturne i prirodne baštine te drugi suvremeni izazovi europskih društava.

Trenutno je Vijeće Europe posebno angažirano u borbi protiv svih oblika netolerancije i diskriminacije pod geslom „živjeti zajedno u Europi 21. stoljeća“, pri čemu osobitu pažnju pridaje zaštiti ljudskih prava osjetljivih društvenih skupina poput Roma, izbjeglica, migranta i LGBT osoba.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti kao savjetodavno tijelo Vijeća Europe djeluje od 1994. godine (do tada Konferencija lokalnih vlasti Europe), a sastoji se od Doma lokalnih vlasti i Doma regija. Sastaje se dva puta godišnje na plenarnim (svibanj) i sezonskim (proljeće ili jesen) zasjedanjima.

Glavna zadaća Kongresa je nadzor stanja lokalne i regionalne demokracije u državama članicama, o čemu države redovno podnose izvješće temeljem Europske povelje o lokalnoj i regionalnoj demokraciji.

Kongres kao paneuropska politička skupština sastoji se od 636 članova koji mogu biti regionalni ili općinski vijećnici, načelnici i gradonačelnici ili predsjednici regionalnih vlasti, a predstavljaju više od 200.000 loklanih vlasti u 47 europskih država.

Njegova uloga je promicanje lokalne i regionalne demokracije, poboljšanje lokalne i regionalne samouprave i jačanje samouprave temeljem primjene načela utvrđenih u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

EUROPSKA POVELJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

ČESTITAMO !

Download Kongres___Hanzek.pdf
Skip to content