Novosti

Gradonačelnik Ivan Hanžek potpisao ugovor za projekt MIPOS II

Gradonačelnik Grada Zaboka Ivan Hanžek danas je potpisao ugovor za projekt MIPOS II. Projekt MIPOS II predstavlja nastavak aktivnosti prethodnog projekta MIPOS te generira snažan pozitivan utjecaj na različite aspekte socioekonomskih problema pojedinaca, ali i lokalnih zajednica. Pozitivan utjecaj MIPOS II projekta ostvarit će se kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem i edukacijom kroz projekt te poboljšanjem kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja. Kao nositelj projekta izabran je Grad Zabok koji je središte prostora na kojem se provodi projekt te koji posjeduje relevantan pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta. Ostale jedinice lokalne samouprave koje su partneri na projektu odabrani su temeljem dosadašnjeg iskustva u predmetnim aktivnostima projekta, ali i jer su krajnji korisnici u projektu stanovnici tih lokalnih područja. Partneri u projektu (JLS) doprinijet će jačanju vidljivosti projekta, diseminaciji projektnih rezultata. Sve odabrane jedinice lokalne samouprave, partneri na projektu, posjeduju potrebno iskustvo u provedbi što se dokazuje projektima u kojima su sudjelovali.

Parteri na projektu: Grad Donja Stubica, Grad Zlatar, Grad Oroslavje, Općina Bedekovčina, Općina Budinščina, Općina Gornja Stubica, Općina Hrašćina, Općina Konjščina, Općina Mače, Općina Marija Bistrica, Općina Mihovljan, Općina Stubičke Toplice, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Veliko Trgovišće, Općina Zlatar Bistrica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Centar za socijalnu skrb Zabok, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, Centar za socijalnu skrb Zlatar, Udruga invalida Bedekovičina, Gornjostubička udruga Lipin cviet, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina.

Opći cilj projekta MIPOS II je omogućavanje pristupa tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji čime se direktno osigurava bolja kvaliteta života stanovnicima županije. Specifični cilj je ojačati i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i omogućiti im konkurentnost na tržištu rada te integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada. Žene se susreću sa sve većim teškoćama u pristupu te ostanku na tržištu rada, a posebice žene iz ruralnih područja. Stoga je nužno prilagoditi se sve zahtjevnijem tržištu rada, a isto je moguće kroz edukaciju kojom će se poboljšati radni potencijal žena te im omogućiti pristup na tržištu rada.

Projekt predviđa zapošljavanje 53 žene pripadnice ranjivih skupina u Krapinsko-zagorskoj županiji u periodu od 12 mjeseci s najviše srednjoškolskim obrazovanjem. Žene pripadnice ciljane skupine zapošljavaju se na puno radno vrijeme kroz 12 mjeseci na poslovima poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika pružanjem pomoći u kući. Projektom su predviđene aktivnosti osposobljavanja / obrazovanja pripadnica ciljane skupine koje će se uključiti u jedan od dva programa osposobljavanja (kuharica ili dadilja) u svrhu stjecanja javne isprave. Usluge pomoći u kući primat će 343 starih i nemoćnih članova zajednice u obuhvatu projekta koji nisu uključeni u takav oblik potpore po drugom izvoru.

Vrijednost projekta: 4.828.660,60 kuna. Ovih se dana očekuje potpisivanje ugovora za drugi projekt za koji je Grad Zabok ostvario 100 – postotno sufinanciranje.

Skip to content