Novosti

HANŽEK: ‘ Grad Zabok je ponosan na rad Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Zabok’

U Zaboku je prošlog petka održan je izvještajno- izborni sabor Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Zabok.

U Zaboku je prošlog petka održan je izvještajno- izborni sabor Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Zabok. Izvješćem predsjednika UDVDR Ogranak Zabok mr.crim.Josipa Horvatin sabornici i gosti upoznati su o aktivnostima udruge u 2019. godini u kojima je udruga provela veliki broj aktivnosti pri čemu je posebno naglasio provedbu projekata i velikog broja drugih aktivnosti, Promicanje istine o Domovinskom ratu u školama koju udruga provodi u kontinuitetu već 10.godina, Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koja kontinuirano već 9. godina aktivno doprinosi informatičkom opismenjavanju hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji te udruga civilnog društva. Do sada, naime, su u projektu održana 32 tečaja, donirano 89 printera, 60 laptopa i 355 osobnih računala. Tu je bila i humanitarna djelatnost i skrb o najugroženijim članovima udruge, a posebno onih životno ugroženih. Udruga je aktivnim učešćem u zajednici kroz pomoći u provedbi osiguranja sportskih, kulturno-zabavnih i drugih manifestacija u kojima je udruga učestvovala u 43,osiguranja sa 18-30 članova po osiguranju, skrbila je o članovima organizacijom sistematskih pregleda članova udruge i članova njihovih obitelji u Veteranskoj bolnici. Naime, do sada je u udruga svojim članovima platila 32 magnetne rezonance, a svaka je iznosila 1500 kuna. Donesena je i Odluka o isticanju prijedloga ispred UDVDR Ogranak Zabok za priznanje županije Krapinsko-zagorske za 2019. godinu za prof.dr.sc. Dragana Primorca.

Na saboru udruge prihvaćeno je jednoglasno izvješće o radu za 2019. godinu te plan i program rada udruge u 2020.godini , a sabornici su izabrali svoje predstavnike za sabor UDVDR Podružnica Krapinsko-zagorska te sabornike za inicijativni odbor za osnivanje UDVDR Krapinsko-zagorska sa pravnom osobnošću.

Saboru su kao gosti prisustvovali gradonačelnik Zaboka Ivana Hanžek i zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek. U prigodnom govoru gradonačelnik Ivan Hanžek naglasio je partnerski odnos koji grad ima sa udrugom u kojem je razvidno da se udruga nametnula svojim pozitivnim pristupom u provedbi projekta na korist svojih članova, ali i šire zajednice. – Grad Zabok je ponosan što je udruga u 2019. godini napravila i jednako tako te iskreno nada da će se takve aktivnosti na dobrobit šire zajednice i nastaviti naravno uz potporu grada Zaboka – rekao je Hanžek. Odlukom Predsjednika UDVDR podružnice Krapinsko-zagorske Stjepana Pavliše, na kraju sastanka gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek uručio je odluke o donaciji računala 20 članova Ogranka Zabok koje je udruga dobila od Hrvatske poštanske banke.U ugodnoj atmosferi uz domjenak sabornici i gosti razmijenili su uspomene na aktivnosti koje su provedene tijekom 2019.godne, te one koje se upravo planiraju kao osiguranja košarkaških utakmica, učešće na kulturno-zabavnoj manifestaciji Buna u Donjoj Stubici i drugim.

Izvor:Zagorje.com

Skip to content