Novosti

I ZABOK SUDJELOVAO NA MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENOJ KONFERENCIJI

Better Future of Healthy Ageing 2020, ‘Bolja budućnost za starenje 2020.’, bila je tema online međunarodne znanstvene konferencije u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Riječ je o najvećoj znanstvenoj konferenciji tijekom hrvatskog predsjedanja, na temu starenja i održivost zdravstvenog sustava. Sudjelovali su vodeći hrvatski i svjetski znanstvenici, a o kvalitetnom starenju svoje programe predstavila je i Mreža zdravih gradova.

Član Mreže, koja je projekt Svjetske zdravstvene organizacije, je i Grad Zabok kao jedina jedinica lokalne samouprave iz Krapinsko-zagorske županije. Tako se Zabok na konferenciji predstavio plakatom projekta MIPOS, MI POmažemo Starijima.

Na online konferenciji sudjelovale su zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec. i Mr.sc. Martina Šarić, dipl. iur., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content