Novosti

I ZABOK SUDJELOVAO NA MEĐUNARODNOJ ZNANSTVENOJ KONFERENCIJI

Better Future of Healthy Ageing 2020, ‘Bolja budućnost za starenje 2020.’, bila je tema online međunarodne znanstvene konferencije u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Riječ je o najvećoj znanstvenoj konferenciji tijekom hrvatskog predsjedanja, na temu starenja i održivost zdravstvenog sustava. Sudjelovali su vodeći hrvatski i svjetski znanstvenici, a o kvalitetnom starenju svoje programe predstavila je i Mreža zdravih gradova.

Član Mreže, koja je projekt Svjetske zdravstvene organizacije, je i Grad Zabok kao jedina jedinica lokalne samouprave iz Krapinsko-zagorske županije. Tako se Zabok na konferenciji predstavio plakatom projekta MIPOS, MI POmažemo Starijima.

Na online konferenciji sudjelovale su zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec. i Mr.sc. Martina Šarić, dipl. iur., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Skip to content