Novosti

Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o.


Javnim pozivom poziva se zainteresirane strane na iskaz interesa za sudjelovanje u daljnjem razvoju Krapinsko-zagorskog aerodroma (dalje u tekstu: KZA) u smislu njegovih sadržaja i objekata, broja zaposlenih, veličine ulaganja i terminskog plana realizacije investicije.

Temelj za korištenje i ulaganje u daljnji razvoj KZA potencijalni investitor ostvariti će dokapitalizacijom trgovačkog društva KZA i/ili sklapanjem ugovora o osnivanju prava građenja.

Iskazivanje interesa daje se dostavom pisma namjere koje obvezno sadrži:

  1. Naziv, adresu i financijsku sposobnost podnositelja pisma namjere (u slučaju konzorcija navedeno navesti za sve članove konzorcija),
  2. Podatke o osobi za kontakt: ime i prezime, pozicija, adresa, telefon, adresa elektroničke pošte,
  3. Osnovne smjernice razvoja projekta i Okvirni plan realizacije,
  4. Ovlast za zastupanje pravne osobe.

    Pismo namjere navedenog sadržaja mogu dostaviti domaće i strane pravne i fizičke osobe u pisanom obliku na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, na adresu:

    Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina, Hrvatska

s naznakom: „Pismo namjere za sudjelovanje u razvoju KZA – NE OTVARAJ“

Rok za dostavu pisma namjere je do 31. listopada 2016. godine do 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Pisma namjere koja su prispjela u Krapinsko-zagorsku županiju kasnije od navedenog roka neće se razmatrati bez obzira na vrijeme kada su poslana.

Zainteresirane strane koje su u roku dostavile pismo namjere, a za koje se procjeni mogućnost potencijalne suradnje biti će pozvane na daljnje konzultacije.

Iskazi interesa koji će biti dostavljeni po ovom Javnom pozivu koristiti će se isključivo za donošenje odluke o provođenju daljnjih postupaka za izbor privatnog partnera sukladno propisima Republike Hrvatske.

Krapinsko-zagorska županija/Grad Zabok zadržavaju pravo izmjene informacija iz ovog Javnog poziva, pravo prekinuti postupak iskazivanja interesa kao i pravo da ne nastave s daljnjim postupcima nakon iskaza interesa.

Podnositelj pisma namjere po ovom Javnom pozivu nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova u vezi izrade i dostave pisma namjere.

Skip to content