Novosti

Jučer, 20. 7. 2017. održana je 12. sjednica Savjeta mladih grada Zaboka

Sjednici su prisustvovali: Karla Trgovec, predsjednica, članovi: Jelena Bedeniković, Nikola Mak i Jelena Knjaz, a Sandra Benčić je opravdala svoj izostanak. Nadalje, prisustvovale su

zamjenica Gradonačenika, Valentina Đurek i Gordana Dugorepec iz Ureda Grada.

Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec., se predstavila Savjetu s napomenom da uvijek i u svako vrijeme mogu računati na njenu suradnju, pomoć i razgovor, osobito kad se radi o pitanjima i prijedlozima vezanim uz mlade, njihove potrebe i probleme. Osim toga, aktivno će sudjelovati u realizaciji lokalnog programa za mlade grada Zaboka, osobno može sudjelovati kao predavač, te pomoći u organizaciji predavanja i tribina. Informirala je prisutne da je pokrenuto ažuriranje dokumentacije za dovršenje ZCUK-a kao centra urbane kulture, za prijavu na natječaje za povlačenje sredstava iz EU.

Na sjednici je dana informacija da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Mreža udruga Zagor je prijavila Projekt: “Aktiviraj se, osnaži zajednicu!” iz Prioritetnog područja: A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Projekt okuplja savjete mladih i udruge mladih s područja županije te osigurava uvjete za razvoj mladih i motivaciju za sudjelovanje u procesima donošenja odluka, sa ciljem osnaživanja mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Želi se potaknuti aktivno građanstvo u lokalnoj zajednici u svrhu podizanja kvalitete života mladih u zajednici. Projektne aktivnosti koje će se održati bit će edukativno-informativne (radionice, konferencija, volonterske akcije, parlaonice, javni događaj i sl.).

Kako je projekt dobar i kako su u projektu brojni partneri: KZŽ, Grad Zabok, Grad Pregrada, općine: Sveti Križ Začretje, Tihelj i dr. očekuje se pozitivna ocjena projekta i odobrenje financijskih sredstava za realizaciju istog.

Na sjednici Savjeta se raspravljalo i o Akcijskom planu za implementaciju Lokalnog programa za mlade grada Zaboka, kojeg treba pripremiti, te prijedlozima za organizaciju predavanja, tribina, koje će se organizirati poslije godišnjih odmora, a sukladno Programu rada Savjeta za 2017.

Poslije sjednice zamjenica Gradonačelnika, Valentina Đurek je na veliko zadovoljstvo članova Savjeta, van utvrđenog dnevnog reda, razgovarala o raznim aktualnim pitanjima i problemima s ciljem međusobnog upoznavanja, uspostave dobre suradnje i zajedničkog rada na dobrobit mladih i zadovoljavanja njihovih potreba.

Pripremila:Gordana Dugorepec

Skip to content