Novosti

Komunalno-Zabok d.o.o. nabavilo novo specijalno vozilo za sakupljanje otpada u Zaboku

KOMUNALNO-ZABOK d.o.o. je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavilo malo komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada volumena 3.5 m3, za područje Grada Zaboka i Općine Bedekovčina.

Radi se o specijalnom komunalnom vozilu sa nadogradnjom za pražnjenje posuda i kiperom. Vozilo je malih gabarita, te će služiti za odvoz otpada iz manje pristupačnih naselja i ulica.

Ovime Komunalno-Zabok podiže kvalitetu usluge zbrinjavanja komunalnog otpada na način da dođe do svakog našeg korisnika, ma gdje bio.

Prvi smo sa ovakvim vozilom u regiji!

Tekst i fotografije: Komunalno-Zabok d.o.o.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content