Novosti

Krapinsko – zagorska županija ima projekt za izgradnju Centra za palijativnu skrb u Zaboku

Zagorje zasad nema ni jednu ustanovu, čak ni odjel u postojećim institucijama, za skrb teško bolesnih ljudi

Krapinsko – zagorska županija bi u skoroj budućnosti trebala dobiti prvi, itekako potreban hospicij. Zavod za prostorno planiranje izradio je radnu verziju elaborata, a za namjensku zgradu osigurani su svi prostorno – planski i imovinsko – pravni preduvjeti.

Kako nam je rekla Jasna Petek, dožupanica za društvene djelatnosti na realizaciji ovoga projekta Županija surađuje sa Zagorskom razvojnom agencijom gdje se prate svi natječaji EU fondova te čim se pojavi nešto namijenjeno za palijativnu skrb, projekt će odmah biti prijavljen. Lokacija Centra za palijativnu skrb je na području grada Zaboka, odnosno u neposrednoj blizini Opće bolnice Zabok, a sam smještaj omogućuje izuzetno dobru prometnu povezanost.

Povezanost s bolnicom

– Radi se o lokaciji unutar zone javne namjene, odnosno zdravstvene namjene, a u vlasništvu je Opće bolnice Zabok, objašnjava dožupanica Petek, te dodaje kako bi Centar izgradio na ukupnoj površini od 5739 četvornih metara, koje je fizički moguće povezati sa zgradom bolnice te bi tako osiguralo korištenje određenih bolničkih sadržaja i kapaciteta.

– Sam Centar mogao bi primiti do 80 korisnika te s obzirom na geografski i prometni položaj, osim potrebitih iz Zagorja ovdje bi se zbrinuli i ljudi iz okolnih županija. Prema procjeni investicija je vrijedna 35 milijuna kuna – rekla je dožupanica.

U neposrednoj blizini također se planira izgradnja ustanove za edukaciju medicinskog kadra. Osim što u Zagorju ne postoji ni jedna ustanova za skrb o teško bolesnim ljudima, ne postoji ni poseban odjel u postojećim zdravstvenim ustanovama. Već godinama i statistički podaci pokazuju na nužnost da se takva ustanova otvori. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo za razdoblje od 2006. do 2010. godine prosječno na godinu od bolesti cirukulacijskog sustava u Zagorju umre 1018 stanovnika.

Pravo na skrb

Takvim i brojnim drugim pacijentima u terminalnoj fazi pomoć se pružala na odjelima u Općoj bolnici Zabok ili pak u nekim od specijalnih bolnica, što nije rješenje. – Svaka osoba ima pravo i to se mora omogućiti da u zadnjim danima svoga života dobije potrebnu skrb, zaključuje dožupanica Jasna Petek.

Izvor: www.vecernji.list

Skip to content