Novosti

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA raspisala je 3 javna poziva iz Programa ruralnog razvoja

1. Javni poziv za dodjelu potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini

Korisnici sredstava mogu biti:

·obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

·obrtnici,

·poljoprivredne zadruge,

·trgovačka društva i druge pravne osobe

koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije i obveznici su PDV-a, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom.

Prihvatljiva investicijska ulaganja su:

·izgradnja gnojišta sukladno nitratnoj direktivi;

·izgradnja dezinfekcijskih barijera;

·opremanje objekata za čuvanje i preradu mlijeka;

·opremanje objekata za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;

·opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;

·opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;

·opremanje objekata za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina;

·opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda

ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Financijska potpora dodjeljivati će se za sva investicijska ulaganja koja su izvršena u tekućoj godini ili su u pripremi za realizaciju u tekućoj godini.

Intenzitet potpore iznosi do 75% ukupno dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše do 50.000,00 kn, odnosno u slučaju izgradnje dezinfekcijske barijere, do 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 16. svibnja 2014. godine.

2. Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje i poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini

Korisnici sredstava mogu biti:

·obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije,

·obrti i trgovačka društva s pretežito vlastitom proizvodnjom na području Krapinsko-zagorske županije, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije.

Prihvatljivi troškovi su:

·dogradnju i /ili adaptaciju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u agroturizmu,

·opremanje objekata s namjenom pružanja ugostiteljskih usluga u agroturizmu

·ulaganje u uređenje turističkih sadržaja za pružanje turističkih usluga u agroturizmu.

Sredstva će se odobravati najviše do 50.000,00 kuna po projektu. Sredstva će se moći koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekta, a ne za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i troškovnika.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 16. svibnja 2014. godine.

3. Javni poziv za dodjelu potpora u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini

Korisnici sredstava mogu biti:

·obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a koja se bave ili se namjeravaju baviti pružanjem usluga smještaja u svojem domaćinstvu, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije,

·obrti i trgovačka društva s pretežito vlastitom proizvodnjom na području Krapinsko-zagorske županije, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije.

Prihvatljiva ulaganja su:

·Izgradnju, opremanje odnosno obnovu smještajnih kapaciteta u agroturizmu

Sredstva će se odobravati najviše do 50.000,00 kunapo projektu.

Sredstva će se moći koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekta, a ne za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i troškovnika.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 16. svibnja 2014.godine.

Javni pozivi, detaljne upute kao i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije, pod rubrikom Natječaji i javni pozivi.

Skip to content