Novosti

KZŽ – Javni poziv za potpore samoopskrbnim gospodarstvima u 2015. godini

Na Javni poziv mogu se podnijeti prijave za dodjelu potpore samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2015. godini temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2015. godini ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13, 16/13, 3/14 i 1/15.).

ŽUPAN

KLASA:320-01/15-01/20

URBROJ: 2140/01-02-15-3

Krapina, 24. ožujka 2015.

Na temelju članka 8., stavka 1., Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koje proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13, 16/13, 3/14 i 1/15) župan raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u

2015. godini

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu potpore samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2015. godini temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/13, 16/13, 3/14 i 1/15 dalje u tekstu: Pravilnik).

2. Potpora za samoopskrbna gospodarstva podrazumijeva dodjelu bespovratne jednokratne financijske potpore iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

3. Korisnici financijske potpore su poljoprivredna gospodarstva, a organizirana su kao:

a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva;

b) obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

c) trgovačka društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

d) druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, te proizvodne površine i objekte na području Krapinsko-zagorske županije.

4) Jednokratna financijska potpora odobravati će se poljoprivrednim gospodarstvima kako bi održala redovan dohodak s osnova poljoprivredne proizvodnje u sektoru stočarstva kako slijedi:

a) U sektoru govedarstva potpora se dodjeljuje:

  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom do 10 krava u iznosu do 5.000,00 kuna po gospodarstvu,

b) U sektoru svinjogojstva potpora se dodjeljuje:

  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom od 5 do 10 rasplodnih krmača u iznosu do 5.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom od 11 do 15 rasplodnih krmača u iznosu do 7.500,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom od 16 do 20 rasplodnih krmača u iznosu do 10.000,00 kuna po gospodarstvu,
  • poljoprivrednim gospodarstvima s proizvodnjom od 21 do 25 rasplodnih krmača u iznosu do 12.500,00 kuna po gospodarstvu.

4. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do utroška osiguranih sredstava, a najkasnije do 14. svibnja 2015. godine.

5. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 6/1, OBRAZAC 6/2, OBRAZAC 6/3, OBRAZAC 6/4 uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti na web stranici http:/www.kzz.hr (Natječaji i Javni pozivi) ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, Krapina.

6. U razmatranje se neće uzeti nepotpune prijave koje nisu u skladu s Javnim pozivom za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2015. godini i Pravilnikom za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2014. i 2015. godini ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije!, broj 12/13, 16713, 3/14 i 1/5).

7. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove.

8. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2015. godini

NE OTVARATI
ŽUPAN, Željko Kolar

više na www.kzz.hr

Skip to content