Novosti

Ministarstvo gospodarstva je objavilo tri nova poziva za dodjelu financijskih potpora

Ministarstvo gospodarstva je na svojim službenim internetskim stranicama objavilo tri nova javna poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Radi se o: natječaju za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača od 2014. do 2015., javnom pozivu za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama te javnome pozivu za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekata savjetovanja potrošača za razdoblje od 2014. do 2015. godine
Cilj Natječaja jest dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u RH, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, a sve u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna RH na poziciji Ministarstva gospodarstva, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.
Rok za prijavu na natječaj je 23. studenog 2014., a na natječaj se mogu prijaviti nevladine, neprofitne organizacije – udruge registrirane prema Zakonu u udrugama, čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prava i ekonomski interesa potrošača, te koje aktivno djeluju u području zaštite prava potrošača u RH. Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

Javni poziv za razvoj gospodarskog okružena i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama
Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači poduzetničke ili gospodarske zone. Ciljevi ovog poziva su: razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture, unaprjeđenje infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama, privlačenje i promocija investicija i pozitivnog investicijskog okruženja te stvaranje uvjeta za nova radna mjesta. Prioritet jest da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za privlačenje investicija, jača konkurentnost hrvatskog gospodarstva, razvija industrija i malo i srednje poduzetništvo te poveća zaposlenost.
Rok za prijavu na natječaj je 22. studenog 2014., a najveći iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava može iznositi 400 tisuća kuna. Detaljnije o ovom pozivu potražite ovdje.

Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu
Predmet ovog poziva dodjela je bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u infrastrukturu širokopojasnog pristupa. Prioritet jest da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ubrza ekonomski rast te pospješi razvoj industrije. Ciljevi ovog poziva su, između ostalog, poticanje pozitivnog investicijskog okruženja, unaprjeđenje infrastrukture u slabije razvijenim područjima, usklađivanje s propisima i politikama Europske unije te nacionalnim politikama i programima, osiguranje dostupnosti širokopojasne infrastrukture te korištenje mogućnosti izgradnje infrastrukture za širokopojasni pristup iz strukturnih fondova Europske unije.
Rok za prijavu na natječaj je 26. studenog 2014., a prijavu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje svojim razvojnim strategijama, planovima i politikama predviđaju razvoj i ulaganja u infrastrukturu kao pretpostavku za razvoj širokopojasnog pristupa. Sve detalje možete pronaći na ovim linkovima.

3.11.2014 do 23.11.2014
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekata savjetovanja potrošača za razdoblje 2014.-2015. godine

11.11.2014 do 27.11.2014
Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu

22.10.2014 do 22.11.2014
Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama

Izvor: mingo.hr

Skip to content