Novosti

MSPM – natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti sve udruge koje su upisane u Registar udruga i djeluju najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva), te u Registar neprofitnih organizacija a koje su programski usmjerene na rad sa djecom i/ ili mladima i to za sljedeća prioritetna područja:

  1. Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)
  2. Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima
  3. Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)
  4. Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)
  5. Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 29. svibnja 2015. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih te Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno u sljedećem obliku:

Puni naziv i adresa prijavitelja
Prijava na javni natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
Prioritetno područje (navesti koje)
Ne otvarati prije sastanka Komisije za
otvaranje projektnih prijava

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Riva 8
52 100 Pula

Prijave pristigle elektroničkom poštom ili zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Natječaja i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

Više informacija o natječaju možete pronaći u Uputama za prijavu i Tekstu natječaja koje zajedno sa natječajnom dokumentacijom možete pronaći ovdje.

Skip to content