Novosti

NAJAVA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 8. 02. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/005

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 6. veljače 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam po hitnom postupku 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 8. VELJAČE 2018. U 19:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-25.01.2018.,

  1. Izgradnja nerazvrstane ceste u Zaboku (dionica Jadeki – Grdenci) – ugovor o nagodbi i

kupoprodaja nekretnine,

3. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.01. 2018.,

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download poziv-na-10-sj-Gradskog-vije-a-8-2-2018.pdf
Skip to content