Novosti

NAJAVA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 26. 6. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/012

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 20. lipnja 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 26. LIPNJA 2018. u 19:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 17. 5. 2018.,

  1. Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2017.,

3. Prijedlog odluke o pomoći za novorođeno dijete,

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,

5. Prijedlog odluke o suglasnosti na zapošljavanje i opće akte Dječjeg vrtića Zipkica,

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka

(rekonstrukcija i opremanje Sportsko rekreacijskog parka Zaseka),

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka

(gradnja i opremanje Gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u Zaboku),

8. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine Grada Zaboka kčbr. 4652/1 k.o. Zabok,

9. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. svibnja 2018.

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-15-sjednicu-GV-26-6-2018-.pdf
Skip to content