Novosti

NAJAVA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 9. 5. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/006

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 3. svibnja 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

U ČETVRTAK, 9. SVIBNJA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 27. 3. 2019.,

2. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvješće o radu i financijska izvješća za 2018.,

3. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2018.,

4. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2018.,

5. Prijedlog zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2019.,

6. Prijedlog odluke o komunalnom redu,

7. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih

rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,

8. Plan djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.,

  1. Dječji vrtić Zipkica, davanje prethodne suglasnosti na prijedlog:

– statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica

– pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV

Zipkica,

10. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. 3. do 30. 4. 2019.

11. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-25-sjednicu-Vije-a-9-5-2019-u-18-h.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content