Novosti

NAJAVA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 30. 10. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/012

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 23. listopada 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 30. LISTOPADA 2019. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 19. 9. 2019.,

2. Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019 .- 2025.,

3. Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih

nepogoda.

4. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost

odabranog oblika stjecanja nekretnine,

  1. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30 rujna 2019.,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-29-sjednicu-Gradskog-vije-a-30-10-2019-.pdf
Skip to content