Novosti

NAJAVA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 13. 7. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/17

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 6. srpanj 2017.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

u ČETVRTAK, 13. srpnja 2017. u 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 21.6.2017.,

2. Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2016.,

3. Izvještaj o provedbi Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka 2014. do 2020. – za 2016.,

4. Prijedlog odluke o kupnji zemljišta u Repovcu,

5. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.6.-30.6.2017.,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Poziv možete preuzeti ovdje

Download Poziv-na-3-sj-GV-13-7-2017.pdf
Skip to content