Novosti

Najava: Edukativna radionica – “Od ideje do proizvoda” 31. 1. 2013.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. u sklopu prekograničnog projekta “SPRINT – Sustavna PotpoRa INovativnim i Tehnološkim tvrtkama u pograničnom području” organizira radionicu na temu „OD IDEJE DO PROIZVODA“.

Edukativna radionica na temu Od ideje do proizvoda održat će se u Krapini, 31. siječnja s početkom u 09.00 sati. Točna lokacija održavanja (dvorana), ovisi o broju sudionika i bit će pravovremeno proslijeđena prijavljenim sudionicima.

Cilj radionice je prezentirati polaznicima Inovacije i poduzetništvo i Inovacijski mod, kako razmišljati na način koji otvara nove perspektive, kako postupati s idejom, koje su vrste inovacija te kako prototipizirati inovaciju odnosno materijalizirati ideju. Polaznici će se upoznati sa udrugama i savezima inovatora, prvim konkretnim koracima u zaštiti inovacije, smislom zaštite intelektualnog vlasništva, koliko nas ono stvarno štiti, naučiti koliko su nam korisne smotre inovacija te da li krenuti u poduzetništvo ili ne.

Polaznici će se educirati i o Inovatorskom poduzetništvu, o specifičnostima inovatorskog poduzetništva, prednostima i nedostacima vlastitog proizvoda, koracima u proizvodnji, prodaji i licenciranju, realnoj poziciji i šansi malog inovativnog poduzetnika te crowdfunding platformi.

Radionicu će provoditi gospođe Elvira Mlivić Budeš, glavna konzultantica tvrtke Filaks d.o.o., i Diana Pečkaj Vuković, predavačica, inovatorica i poduzetnica.

Prijave za sudjelovanje na radionici primaju se do 30. siječnja na e-mail mirela@zara.hr, a prijavni obrazac, zajedno s pozivom možete naći na www.zara.hr.

Skip to content