Novosti

NAJAVA EDUKATIVNE RADIONICE – o sortiranju otpada i sustavu gospodarenja otpadom

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Odbor za ekologiju

Klasa: 351-01/12-01/07

Urbroj: 2197/01-03/4-12-2

Zabok, 30. kolovoza 2012.

Predmet: Edukacija lokalnog stanovništva o sortiranju otpada i sustavu gospodarenja otpadom – poziv

Projekt „Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta“ pod akronimom Remedisanus provodi Krapinsko-zagorska županija koja je vodeći partner, zajedno sa svojim hrvatskim i slovenskim partnerima, Zagorskom razvojnom agencijom i Gradom Zaprešićem, Općinom Brežice, Općinom Sevnica te slovenskim Institutom za okoliš i prostor.

Glavni cilj projekta je senzibilizirati javnost o problematici otpada, važnosti recikliranja i pravilnog gospodarenja otpadom te podizanje svijestio štetnosti divljih odlagališta otpada i važnosti zaštite okoliša.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije provela je niz radionica o sortiranju otpada i recikliranju u cilju poboljšanja kvalitete života stanovništva i jačanja ekološke svijesti.

U sklopu projekta Javna ustanova i Grad Zabok pozivaju Vas i sve zainteresirane građane na edukativnu radionicu koja će se održati

u srijedu, 05. rujna 2012. godine s početkom u 9,00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Molimo vas da informirate svoje članove društava, učenike i mještane o navedenoj radionici.

Srdačno Vas očekujemo!!

S poštovanjem,

Predsjednik

Odbora za ekologiju

Nevenka Gregurić

Skip to content