Novosti

NAJAVA: Javni pozivi za potpore programima za unapređenje turističke ponude i konkurentnosti do kraja siječnja 2014.

Ministarstvo turizma najavilo je javne pozive za potpore programima za unapređenje turističke ponude i konkurentnosti koji bi trebali biti objavljeni do kraja siječnja. Raspodjela dodjeljenih sredstava predviđa se već krajem veljače ili u ožujku.

Ukupni iznos koji će se dodjeljivati korisnicima za programe potpora je 74,1 milijuna kuna, a strukturiran je na sljedeći način:

  • 40 milijuna kuna predviđeno je za javni sektor odnosno gradove/općine, županije i njihova te trgovačka društva u državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove, nacionalne i parkove prirode koji će projekte predlagati
  • 3,5 milijuna kuna predviđeno je za poticanje i pripremu projekata za strukturne fondove
  • 22,6 milijuna kuna predviđeno je za projekte koji pridonose konkurentnosti turističkog gospodarstva
  • 8 milijuna kuna predviđeno je za programe poticanja strukovnih udruga, kao i za stipendiranje i promociju obrazovanja za turistička zanimanja

Skip to content