Novosti

NAJAVA – Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 26.10. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 19. listopad 2015.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u PONEDJELJAK, 26. LISTOPADA 2015. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 15.9.2015.,

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb,

3. Prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja, dom umirovljenika u Gubaševu,

4. Društveni dom Zaseka, Lug Zabočki, ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost – obnova krova sa solarnim panelima, gromobrana, plinske kotlovnice, fasadne
stolarije i fasade,

5. Prijedlog odluke o privremenom korištenju gradskih javnih površina, nekretnina i predmeta za
oglašavanje za izbornu promidžbu,

6. Godišnji plan i programa rada i kurikulum Dječjeg vrtića Zipkica 2015/2016.,

7. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 1.9. do 30.9.2015.,

8. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a moguću spriječenost opravdaju na telefone 587-761 ili 587-777 ili e-mailom: gordana@zabok.hr.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.
Poziv možete preuzeti ovdje

Skip to content