Novosti

Najava predavanja ,,Tuberkuloza – jučer, danas, sutra“ 20. 9. 2019.

Svake godine Hrvatski Crveni križ obilježava zajedničkom akcijom svih društava Hrvatskog Crvenog križa Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21 . rujna. Čime e se želi podsjetiti

građane oboljele osobe i članove njihovih obitelji na važnost sprečavanja, ranog otkrivanja i pravilnog liječenja tuberkuloze u našoj zemlji.
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će nizom aktivnosti obilježiti tjedan borbe proti, tuberkuloze.
Jedna od aktivnosti je predavanje.“Tuberkuloza – jučer, danas. sutra” u suradnji s Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana.

Predavanje de se održati u petak, 20. rujna 2019. godine s početkom u 13:00 sati u Sivoj dvorani Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.
Predavanje će održati dr. Nurudim Hadžiselimović spec. internist – pulmolog i Ana Brajković, prvostupnica sestrinstva.
Predavanje je namijenjeno građanima. medicinskim sestrama i gerontodomaćicama Gradskog Društva Crvenog križa Zabok. Predavanje ce biti bodovano od Hrvatske liječničke komore i
Hrvatske komore medicinskih sestara.
I na ovaj se način nastavlja se dugogodišnja suradnja Gradskog dru5tva Crvenog križa Zabok i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

Ravnateljica GDCK, Željka Vukić, dipl. ing agr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content