Novosti

OBAVIJEST HT-a o vježbi evakuacije i spašavanja u petak, 6. 5. 2011. od 9,30 do 10,00 sati


Obavještavamo građane grada Zaboka o provođenju praktične vježbe evakuacije i spašavanja u prostorijama Hrvatskog telekoma u Zaboku, Matije Gupca 19 a, kako bi se izbjegla eventualna uznemirenost građana.

Naime, sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03.,86/08., 75/09., ) i Zakonu o zaštiti od požara ( NN 92/2010.) poslodavac je dužan provesti praktične vježbe evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja (požar, elementarne nepogode, ratne opasnosti i dr.).

Temeljem navedenog, na poslovnoj zgradi i u prostorijama Hrvatskog Telekoma na adresi Matije Gupca 19a u Zaboku, u petak, 06. svibnja 2011. godine, u vremenu od 09,30 do 10,00 sati, održat će se redovita vježba evakuacije i spašavanja radnika i ostalog osoblja zatečenog u objektu te gašenja požara.

Molimo građane za razumijevanje i ovim putem ih obavještavamo da se radi o redovitim vježbama te da nema nikakvog razloga za uznemirenost.

Odjel za odnose s javnošću

T-Hrvatski Telekom

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content