Novosti

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade vezano za ostvarivanje prava na djelomično/potpuno oslobođenje

Obavještavaju se obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prosor kako u svrhu ostvarivanja prava na djelomično/potpuno oslobođenje od plaćanja u 2019. godini mogu podnijeti Zahtjev najkasnije do 20. ožujka 2019. godine.

Naime, člankom 14. Odluke o komunalnoj naknadi propisano je sljedeće:

„Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se privremeno (u tekućoj kalendarskoj godini) obveznik komunalne naknade za stambeni prostor u kojem stanuje u sljedećim slučajevima:

  • 1. u potpunosti – 100%:

– obveznik komunalne naknade koji je korisnik jednokratne novčane pomoći iz sustava socijalne skrbi Grada Zaboka

– obveznik komunalne naknade koji je korisnik zajamčene minimalne naknade

– obveznik komunalne naknade čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze iznos od 1.500,00 kuna mjesečno

  • 2. djelomično – u 75% iznosu:

– obveznik komunalne naknade čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze iznos od 2.500,00 kuna mjesečno

  • 3. djelomično – u 50% iznosu:

– obveznik komunalne naknade čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze 3.500,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do 20. ožujka tekuće godine za tu godinu, uz priložene odgovarajuće dokaze sukladno odredbama ovog članka (izjava o članovima kućanstva, dokaz o prihodima u prethodnoj godini i dr.).

Prihodima iz stavka 1. i 2. ovog članka smatraju se prihodi ostvareni na osnovi samostalnog i nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.“

U potpunosti je oslobođen obveze plaćanja komunalne naknade obveznik komunalne naknade za nekretninu za koju je ujedno i obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor.

Slijedom svega naprijed navedenog, ukoliko ispunjavate uvjete iz članka 14. predmetne Odluke, dužni ste Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka najkasnije do 20. ožujka 2019. godine dostaviti popunjenu Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuju uvjeti za oslobođenje.

Traženu dokumentaciju molimo da dostavite poštom na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok ili na e-mail: valerija@zabok.hr; ivana@zabok.hr.

Napominjemo da ukoliko ćete ostvariti pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade biti u obvezi svake godine do 20. ožujka dostaviti nadležnom upravnom tijelu Grada Zaboka dokumentaciju kojom ćete dokazati činjenice i dokaze potrebne za umanjenje obveze plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu.

Ujedno podsjećamo kako je člankom 94. stavkom 2. Zakona propisano kako je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

U slučaju nejasnoća možete se obratiti na broj tel: 049/587-768 ili 587-769.

PROČELNIK

Nenad Miletić, dipl. ing.

Download Obavijest-obveznicima.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content