Novosti

OBAVIJEST VLASNICMA/KORISNICIMA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA- predaja zahtjeva do 30.6. 2020.

Obavještavaju se svi vlasnici/korisnici poslovnih prostora na području Grada Zaboka u kojima se obavljaju djelatnosti koje su bile obuhvaćene mjerom obustave rada uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom (COVID – 19), kako je Odlukom Gradskog vijeća Grada Zaboka donesenoj na 34. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2020. godine, rok za predaju Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade produžen do 30. lipnja 2020. godine.

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća obveznici plaćanja osloboditi će se obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za mjesec ožujak u iznosu od 50% od iznosa mjesečne naknade, te za mjesec travanj u iznosu od 100% od iznosa mjesečne naknade uz uvjet da sa danom podnošenja Zahtjeva za oslobođenje nemaju nepodmirenih dospjelih obveza iz prethodnih godina prema Gradu Zaboku. Slijedom navedenog mole se obveznici da prije podnošenja Zahtjeva izvrše usklađenje obveza te podmire sva dospjela dugovanja iz prethodnih godina prema Gradu Zaboku.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je moguće preuzeti na internet stranicama Grada Zaboka.

Popunjeni i od odgovorne osobe ovjereni Zahtjev predaje se do gore navedenog roka na e-mail adresu: komunalna-naknada@zabok.hr ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok.

Download Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-osloba-anju-od-obveze-pla-anja-komunalne-naknade.pdf
Download Obrazac-zahtjeva.pdf
Skip to content