Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U AKADEMSKOJ 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Odbor za stipendije

KLASA: 604-02/19-01/003

URBROJ: 2197/01-05/2-19-7

Zabok, 13.12.2019.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2019./2020., Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 13. prosinca 2019. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te je sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA

U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

Prezime, ime

Ukupni bodovi

Mak Viktorija

232

Latinović Iva

159

Roginić Matija

146,88

Tuđa Klara

129,2

Vuksan Tea

107,7

Krajačić Jelena Klaudija

105.6

Hrastinski Martin

100

Mak Martin

99,2

Kendjel Kristijan

95

Nije bodovan zahtjev kandidata Jelena Bedeniković i Marte Posavec jer ne ispunjavaju formalne uvjete za ostvarenje stipendije, te njihovi zahtjevi nisu uzeti u razmatranje.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči grada Zaboka.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bojana Birač

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK, oglasna ploča i www.zabok.hr;

2. Pismohrana.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content