Novosti

Održana je obuka članova/ica Savjeta mladih jedinica lokalne samouprave

Članica Savjeta mladih Grada Zaboka, Jelena Mišetić sudjelovala je na edukaciji za članove/ice Savjeta mladih jedinica lokalne i regionalne samouprave koju organizira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zaklada Friedrich Ebert, a namijenjena je općinskim, gradskim i županijskim savjetima mladih s ciljem upoznavanja „mladih snaga“ s normativnim uređenjem, primarno Zakonom o savjetima mladih, ali i s dobrom praksom uspješnih savjeta mladih.

Obuka se održala u Krapini, 4.7.2015. godine, predavači su bili stručne osobe s iskustvom u udrugama mladih, savjetima mladih te u upravama općina, gradova i županija, Nives Kopjatich-Škrlec, Dragica Keneter, Sonja Marković Horvat i Matija Kikelj.

Nakon uvodnog dijela, predstavljanje trenera i upoznavanje sudionika/ca, tema o kojoj se razgovaralo je Sustav, djelokrug i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.Sudionici/ce su naučili kako se osnivaju općine, gradovi i županije, koje poslove obavljaju u svom djelokrugu a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. To su poslovi koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, odgoj i obrazovanje, kultura, socijalna skrb i mnogi drugi. Fokus je bio i na načinima neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju i imovini i financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za sudionice/ce obuke bila je pripremljena vježba o djelokrugu rada lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje su oni pokazali svoje znanje o ovoj temi. Drugi dio obuke bio je usredotočen na Zakon o savjetima mladih, te su sudionici/ce razgovarali o vlastitim iskustvima i primjerima dobrih praksi. Predavač ovog djela je bio Matija Kikelj, predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca, koji je uz Zakon predstavio nadležnost i rad Savjeta mladih i iznio vlastita iskustva kao predsjednik Savjeta mladih. U zadnjem dijelu obuke Sonja Marković Horvat govorila je o međusobnim odnosima izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih i suradničko-partnerskim odnosima, a sudionici/ce su razgovarali o svojim odnosima u zajednici, a naglasak je bio i na tome kako na etičan način doći do županije, grada ili općine po mjeri mladih.

Održana obuka kvalitetan je izvor znanja za mlade članove i članice Savjeta mladih. Teorijski dio dao je smjernice i naznake rada savjeta mladih, dok je razmjena ideja i iskustva vredniji, konkretniji i korisniji dio obuke.

Sastavila: Jelena Mišetić

4.7.2015.

Skip to content