Novosti

Petak, 03. 02. 2017. obavit će se tehnički pregled trodijelne sportske dvorane u Zaboku

Obavljanje tehničkog pregleda planira se u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka gdje će se pregledati atestna i projektna dokumentacija, a nakon toga slijedi obilazak sportske dvorane.

Na tehnički pregled pozivaju se sudionici u gradnji, javnopravna tijela koja su u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdila posebne uvjete, odnosno izdale potvrdu idejnog ili glavnog projekta i po potrebi neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva.

Na tehnički pregled su pozvani predstavnici javnopravnih tijela:

Ministarstvo znanosti i obrazovanje RH

Hrvatske ceste d.o.o.,

Zagorski metalac d.o.o.,

HEP-ODS d.o.o. Elektra Zabok

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se obvezno unosi obrazloženo mišljenje predstavnika javnopravnog tijela o izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisom koji je u nadležnosti javnopravnog tijela i/ili posebnim uvjetima koje je to tijelo utvrdilo, a po potrebi i mišljenja, odgovori i objašnjenja sudionika u gradnji i neovisnog stručnjaka s tim u vezi.

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da nema utvrđenih nedostataka .

Građani grada Zaboka, a posebno sportaši i sportašice, Športska zajednica, sportski klubovi i udruge s radošću očekuju otvorenje dvorane.

Skip to content