Novosti

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA ZA 2013.: Izmjene dolaze tek za godinu dana

Do konca veljače svi građani koji su u 2013. godini primili plaću, honorar ili naknadu iz najmanje dva izvora morat će podnijeti poreznu prijavu kao i proteklih godina. Medijske špekulacije nakon vladina prijedloga izmjena Zakona o porezu na dohodak, da prijave više ne treba podnositi ili da će porez na honorare biti povećan na 40 posto, nisu se pokazale točnima. Izmjene dolaze tek za godinu dana, ali ni one nisu tako drastične kako se najavljivalo.

Porezne stope ostaju iste

Danas je možda deplasirano pisati o honorarima pored toliko nezaposlenih i onih koji rade ali ne primaju redovito plaće, jer se drži da je malo onih koji primaju honorare preko žiro računa prema slovu zakona. Istraživanja su ipak pokazala da su jednake brige i honoraraca, kojima poslodavci, nakladnici ili drugi naručitelji neredovito plaćaju, a koji nemaju nikakvu socijalnu zaštitu. Kada govorimo o drugom dohotku kako ga opisuje članak 32. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dakle o primanjima koje građanin dobiva pored svoje redovite plaće ili mirovine, tada za 2013. nema promjena. PDV se obračunava na 70 posto iznosa koji su primili i to za godišnji bruto prihod do 26.400 kuna po stopi od 12 posto, do iznosa 105.600 od 25 posto, a iznad toga 40 posto. Ovih 40 posto obračunavat će se na iznos iznad 105.600 kuna, a ne na cjelokupni.

Promjene 2015.

U drugi dohodak spadaju naknade za autorska djela, tzv. autorski honorari koje primaju novinari i pisci te naknade članovima nadzornih odbora, konzultantima, sudskim vještacima, akviziterima, glumcima i sportašima. Od početka sljedeće godine stupa na snagu odredba po kojoj i fizičke osobe moraju izdavati račun za svoju uslugu i PDV plaćati odmah po izdanim računima. Promjena će zahvatiti i sve novinare obveznike PDV-a, bez obzira jesu li slobodni novinari upisani u RPO ili prodaju svoja prava kao građani što ne bi bio problem kada bi se računi na vrijeme plaćali. Tu će se sada izjednačiti u problemima neplaćanja s pravnim subjektima koji imaju velika potraživanja, ali su PDV državi na vrijeme platili i tako će financirati državni proračun iz svojega džepa.

Opovrgnuta je vijest da će se za honorare plaćati porez po stopi od 40 posto, ostaje 25 posto, ali samo za godišnji prihod do 105.600 kuna


Izvor: Zagorski list

Skip to content