Novosti

POZIV NA EDUKACIJU vezanu uz Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga


Predstavnike udruga pozivamo na edukaciju vezano uz natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:

1) kulture

2) socijalne skrbi:

a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici

b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2016.

c) logopedski kabinet
Poželjno je proučiti dokumentaciju kako bi pripremili pitanja.

Ovdje možete preuzeti sve dokumente i obrasce

Sukladno ispravku izvršena je korekcija teksta Natječaja i Uputa.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 26. veljače 2016. godine.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina@zabok.hr.

Download Pravilnik__1.doc
Download Tekst_natjecaja___novo.pdf
Download Upute_za_prijavitelje_novo.doc
Download Obrazac_opisa_programa_4.doc
Download Obrazac_proracuna__5.xls
Download Obrazac_proracuna_za_logopedski_kabinet_6.xls
Download izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_7.docx
Download Obrazac_izjave_o_partnerstvu_8.doc
Download Obrazac_za_procjenu_kvalitetet_prijave_9.doc
Download Obrazac_ugovora_o_financiranju_10.doc
Download Obrazac_opisnog_izvjestaja_11.doc
Download Obrazac_financijskog_izvjestaja__12.xls
Download Ispravak_Natjecaja.doc
Skip to content