Novosti

Poziv na završnu konferenciju projekta „Mladi za lokalne promjene“

Konferencija će se održati

28. studenog 2019.

od 9:30 do 15:30 sati

u prostoru Centra za mlade KZŽ (u Zelenoj dvorani),

Trg svete Jelene 6, Zabok

Pozivamo Vas na konferenciju u sklopu projekta „Mladi za lokalne promjene“ koja je namijenjena svim zainteresiranim mladim osobama, srednjoškolcima/kama, članovima/cama udruga mladih i za mlade te članovima/cama savjeta mladih. Na konferenciji će sudionicima/cama biti predstavljeni rezultati projekta, te će se govoriti o Erasmus+ programu, Youthpass-u i neformalnom učenju uz raspravu sa sudionicima/cama.

Na konferenciji će biti predstavljeni primjeri dobre prakse o aktivnom sudjelovanju mladih u lokalnim zajednicama i programi za mlade (Lokalni programi za mlade na području KZŽ te Regionalni program za mlade KZŽ). Također, putem kreativnih metoda (open space-a, word cafe-a i sl.) sudionici/ce će imati priliku iznijeti svoje prijedloge/komentare vezane uz potrebe mladih te izradu lokalnih programa u njihovoj lokalnoj zajednici.

Prijava je obavezna putem linkanajkasnije do 25.11.2019. Broj sudionika/ca je ograničen, a u slučaju većeg broja pravo prvenstva imaju oni sudionici/ce koji su se prije prijavili. Potvrdu o primanju za sudjelovanje na konferenciji dobit ćete putem maila. Za sve sudionike osigurano je osvježenje i ručak.

Konferencija se održava u sklopu projekta „Mladi za lokalne promjene“ kojeg provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom odnosno sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa kroz Ključnu aktivnost 3: „Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih“.

Za sve upite i dodatne informacije možete nam se javiti putem maila: kristina@zagor.info

S poštovanjem,

Kristina Franc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content