Novosti

PREBACI NA VOLONTIRANJE

Društvo Naša djeca Zabok u suradnji s Mrežom udruga Zagor organiziralo je u okviru projekta „Prebaci na volontiranje“ prvi modul dvodnevne edukacije za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama KZŽ vezano uz pokretanje školskih volonterskih programa. Edukaciju su provele trenerice iz Volonterskog centra Zagreb, a sudionice su dobile znanja o odgoju za volontiranje, vrijednostima volontiranja, pravnom aspektu volontiranja s djecom i školskom volontiranju koja će im koristiti prilikom osnivanja volonterskih klubova u školama i provođenju volonterskih programa s učenicima. – Ovo je prva edukacija tog tipa koja se organizirala u Krapinsko-zagorskoj županiji za osnovne škole, a pokrenuta je s ciljem promocije i razvoja volonterstva s posebnim naglaskom na razvoj volonterstva kod djece, odnosno odgoja za volontiranje. Projekt „Prebaci na volontiranje“ financijski podupire Krapinsko-zagorska županija – rekla je voditeljica projekta Jasenka Borovčak. (zl)
Izvor: Zagorski list

Skip to content