Novosti

Projekt KEEP THE ENERGY SAFE prijavljen na 3. javni natječaj Operativnog programa IPA SI-HR 2007.-2013.

U sklopu projekata IPA Slovenija – Hrvatska, dana 12. 4. 2012. u Općini Puconci potpisivan je Projekt KEEP THE ENERGY SAFE i kandidiran za sredstva IPA-prekogranična suradnja Slo-Hr.
Projekt je zajednički između partnera: Općine Puconci, Grada Preloga, Grada Zaboka i Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Župan Općine Puconci, Ludvig Novak, gradonačelnik Grada Preloga, Dragutin Glavina i gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, te direktor ZJVP, Mladen Magdić, potpisali su prijavnice i dokumentaciju za prijavu na spomenuti natječaj.

Glavni su ciljevi projekta KEEP THE ENERGY SAFE zajedničko rješavanje pitanja sigurnog postupanja s otpadom te sigurnog gašenja obnovljivih izvora (fotonaponskih ćelija) s ciljem sprječavanja ekoloških nesreća i rizika za zdravlje ljudi.

Projekt je usmjeren prema smanjivanju količine otpada, sprječavanjem njegova nastanka i uspostavom sustava racionalnog iskorištavanja tvari za proizvodnju energije i energetske vrijednosti otpada.

Projekt uključuje suradnju prekograničnih javnih službi koje su na lokalnoj razini mjerodavne za zaštitu okoliša i postupanje s otpadom.

To su općina Puconci, Grad Prelog i Grad Zabok. Ujedno se te javne službe povezuju i surađuju s institucijama koje se brinu za zaštitu okoliša, kao što su dobrovoljna vatrogasna društva (Vatrogasni savez Puconci), javne i ustanove za zaštitu i spašavanje (Zagorska javna vatrogasna postrojba) itd.

Vodeći partner u projektu bit će Općina Puconci koja se kao i projektni partneri Grad Prelog i Grad Zabok susreće s prethodno navedenom problematikom. Kao partner, za osiguranje sigurnosti sa stručnog aspekta, u projektu će sudjelovati i Zagorska javna vatrogasna postrojba.

Ukupna vrijednost zajedničkog projekta je 408.934,28 EUR a zatraženi iznos IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) 347.594,14 EUR

U sklopu zajedničkog projekta Grad Zabok se prijavljuje za nabavu opreme i sredstava za gašenje fotonaponskih ćelija na deponiji, te nabavu balirke za ovu vrstu otpada i gašenje požara.

Ukoliko se zajednički projekt odobri ( rezultati natječaja se očekuju početkom 2013. godine). Partneri su dužni u svojim proračunima osigurati 15% sredstava vrijednosti projekata koji se odnose na njihove dijelove.

Ukupni troškovi za provedbu projekta za Grad Zabok iznose 60.953.83 EUR od toga IPA snosi

51.810,75 EUR (85%) a Grad 15% vrijednosti, odnosno 9.143,07 EUR.

Ukupni troškovi koji se odnose na ZJVP 37.147,63 EUR, IPA osigurava 31.575,48 a Zagorska javna vatrogasna postrojba treba iz vlastitih sredstava osigurati 15% za provedbu projekta, a to je 5.572,14 EUR.

Projektni partneri žele izvedbom projekta »Keep the energy safe« pridonijeti podizanju ekološke osviještenosti među stanovnicima u prekograničnom području (Pomurska regija te Međimurska i Krapinsko-Zagorska županija) i osigurati veću ekološku zaštitu i sigurnost za ljude.

Prekogranično rješavanje navedene problematike nužno je jer ekološke nesreće koje bi mogle nastati pri zapaljenju veće površine fotonaponskih ćelija i eksplozije na odlagalištima mogu poprimiti i prekogranične razmjere.

Grad Zabok

Skip to content