Novosti

Radionica – Mogućnosti financiranja investicijskih projekata iz fondova EU

Grad Zabok u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. organizator je radionice na temu „Mogućnosti financiranja investicijskih projekata iz fondova EU“.

1. Mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova

a. Priprema projekta

b. Projektna logika

c. Administrativni zahtjevi

2. Razrada projekta u praksi

a. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za

poboljšanje poslovnih procesa

b. Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i

srednjih poduzeća.

Jedna radionica je većodržana 9. Travnja a druga se održava i 16. travnja 2014. godine u vremenu od 8.00 do 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtov trg 10

Skip to content