Novosti

Sazvane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora 26. 1. 2015.

Gradonačelnik Grada Zaboka na temelju članka 53. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 5/14.) sazvao je konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnih odbora

U PONEDJELJAK, 26. SIJEČNJA 2015.

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21/II kat

sa slijedećim

D n e v n i m r e d o m

1. Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća Mjesnog odbora

2. Izbor predsjednika vijeća Mjesnog odbora


SJEDNICE ĆE SE ODRŽATI REDOM, KAKO SLIJEDI:

VIJEĆE MO I u 16,00 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Davor Dugorepec

VIJEĆE MO II u 16,30 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Krunoslav Kušan

VIJEĆE MO III u 17,00 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Ivan Hrastinski

VIJEĆE MO IV u 17,30 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Željko Tomek

VIJEĆE MO V u 18,10 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Goran Tomek

VIJEĆE MO VI u 18,40 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Ranko Kušec

VIJEĆE MO VII u 19,10 sati – do izbora predsjednika VMO predsjedavati će Zoran Bunčec

NAPOMENA: do izbora predsjednika VMO, sjednici će predsjedavati prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova.

Download Konstituirajuce_sjednive_Vijeca_MO.pdf
Skip to content