Novosti

Zakup DTK u vlasništvu Grada Zaboka – stalni javni poziv

Grad Zabok izgradio je DTK u Ulici Ravnice sa spojem na Prilaz dr. Franje Tuđmana te u Ulici Ravnice sa spojem na Ulicu Ksavera Šandora Gjalskog. Za zakup DTK u vlasništvu Grada Zaboka potrebno je podnijeti zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom.

Cijena zakupa kabelske kanalizacije iznosi 6,00 kuna / 0,80 eura po m’ godišnje za uvlačenje svakog kabela.

U zahtjevu je potrebno naznačiti sve elemente potrebne za sklapanje ugovora o zakupu, a osobito:

– preslik izvatka iz sudskog ili obrtnog registra podnositelja zahtjeva,
– preslik akta regulatorne agencije kojom se podnositelju zahtjeva odobrava obavljanje predmetne djelatnosti,
– idejni projekt uvlačenja DTK kabela,
– jedinični broj kablova,
– dužinu svakog pojedinog kabla,
– adresu sjedišta,
– OIB,
– naznaku osoba ovlaštenih za zaključivanje ugovora,
– kontakt podatke osobe ovlaštene za pregovore.

Više informacija: 049/587-764, e-mail: pisarnica

GRAD ZABOK

Skip to content